Daurah Syahriyan: Membina Diri, Meneladani Akhlak Nabi

Daurah syahriyan adalah kegiatan bidang keagaamaan SMPI Al-Azhar Cairo Bandung yang bertujuan untuk membentuk pembiasaan baik sebagai salah satu misi pendidikan yang diusung oleh Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Bandung, yakni ingin menjadikan siswa didik menjadi insan yang berakhlakul karimah. Tidak ada teladan terbaik yang patut dicontoh selain teladan Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah disabdakan oleh…
Read more